ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลควนเสาธง ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074-601537 , 074-601434
ท่านต้องการให้เราปรับปรุง
ในส่วนไหนมากที่สุด


แหล่งน้ำ

  

หัวข้อ :   ขอขอบคุณคะ
ขอขอบคุณคะที่ช่วยซ่อมถนนให้ไม่ว่าจะอยู่ในความรับผิดชอบของใคร ชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกคะ เมื่อได้รับความเดือดร้อนก็ต้องแจ้งเทศบาลกอน ขอขอบคุณมากๆ คะ
จากคุณ : ชาวบ้านถนนธงชัย
 

 

 

สำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง

เลขที่ 61 หมู่ที่ 8 ถนนแม่ขรี - โหล๊ะจังกระ ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
โทรศัพท์ 074-601537 , 074-601434
โทรสาร 074-601539  E-mail : khuansaothong@yahoo.com
   Copyright © 2019. . All rights reserved. Powered by stsbbs